GERİ Hukuki Danışmanlık

Hukuki
Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık icon
GERİ

Arat Hukuk ve Danışmanlık, danışman şirketlerin iştigal konuları ve sair sair tüm işlerinin hukuka uygun yürümesi için gerekli hukuki incelemeleri yapmakta, tüm belgeler ve şirket işleyiş süreci incelemekte, eksik veya hatalı uygulamaları revize etmekte, mevcut olmayanları hazırlamakta ve tüm uygulamaları baştan sona kontrol etmektedir. 

ARAT, düzenli ve süreklilik esasıyla çalışmalarını sürdürmekte ve danışman şirketin hukuki ihtilaf sayısını en aza indirmeyi ve menfaatlerini azami ölçüde korumayı amaçlamaktadır. ARAT’ın önleyici hukuk anlayışı doğrultusunda,  hukuki uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce kişisel ya da mesleki faaliyetlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması ile hukuki risk analizlerinin yapılması noktasında müvekkillere danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 

Bu bağlamda hukuk büromuz müvekkilleri ile sık ve yoğun bir işbirliği içinde olup; her müvekkil özelinde ticari ve hukuki gereksinimleri gözeterek şirketlere alternatif çözüm önerileriyle hukuki bilgilendirme yapmakta, yerli ve yabancı müvekkillerine Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet vermektedir.

ARAT tarafından Hukuki Danışmanlık faaliyeti kapsamında verilen hizmetlerden bazıları; 

 • Güvenilir ve işlevsel hukuki yapıların oluşturulması
 • Karar verme süreçlerinde ve operasyonel akışın her aşamasında etkin bir hukuki danışmanlık desteği sağlanması
 • Tüm hukuki belgelerin ve süreçlerin hazırlanması, analizi ve müzakeresi
 • Uluslararası hukuki konu ve ihtiyaçların koordine edilmesi
 • Olası ve güncel hukuki ihtilafların önceden belirlenmesi ve ortadan kaldırılması
 • Uluslararası kurumsal politikaların, dokümanların ve sözleşmelerin Türkiye’deki yapıya uyarlanması

 • Hukuki iç denetim, hukuki risk yönetimi ve mevzuata uyum hizmetlerinin sunulması
 • Sektörel regülasyonlar ve özellikle düzenlenmiş sektörlere yönelik sürekli hukuki danışmanlık desteği
 • Rekabet mevzuatı, kişisel verilerin korunması, yolsuzlukla mücadele düzenlemeleri gibi tüm sektörleri ve birçok çalışma alanını etkileyen konularda etkin hukuki destek sağlanması
 • Aylık düzenli toplantılar ve raporlamalar
 • Hukuki gelişmeler hakkında şirketlerin bilgilendirilmesi ve hukuki eğitim hizmetlerini de içermektedir

 

UZMANLIK ALANLARIMIZ