GERİ Tazminat Hukuku

Tazminat
Hukuku

Tazminat Hukuku icon
GERİ

Arat Hukuk ve Danışmanlık, gerçek veya tüzel kişilerin uğramış olduğu her türlü zarara karşı tazminat hukukuna ilişkin etkin hizmet sunmakta, mağduriyetlerin ve zararların en kısa sürede giderilmesini amaçlamaktadır.
ARAT, özellikle sigorta şirketleri ile sigortalılar veya 3. Kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda tazminat talep eden özel ve tüzel kişileri temsil etmekte; arabuluculuk, dava ve tahkim aşamalarında müvekkillerinin temsilini sağlamaktadır. 
ARAT tarafından Sigorta ve Tazminat Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

 • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
 • Trafik kazasından kaynaklı ölüm ve cismani zarara yönelik davalar
 • Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde açılacak davalar ve takibi
 • Manevi tazminat davaları
 • Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları
 • Tıbbi malpraktis davaları
 • Ferdi kazalara ilişkin davalar
 • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar
 • Uğranılan zararlara karşı sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişi veya resmi kurumlara açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının takibi
 • Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi
 • Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi
 • Tehdit, hakaret, iftira vb. ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi

 

UZMANLIK ALANLARIMIZ