Telefon / (0212) 234 52 82

Bize Yazın / info@arat.av.tr

İş Hukuku

Anasayfa / İş Hukuku
Sevdiklerinizle Paylaşın

Arat Hukuk ve Danışmanlık olarak, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuk destek sağlanması ve işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi dahil iş hukuku alanında kapsamlı bir şekilde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 Aynı şekilde işveren ve çalışanların haklarının korunması, mevcut mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması, kıdem, ihbar, işe iade, kötü niyet tazminatları, fazla mesai ücretleri, yarı zamanlı ve tam çalışma ücretleri, yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması, doğum izinleri, çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik halleri, çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları, işçi kusuru, haksız fiil, sağlık, devamsızlık, performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı ya da geçerli sebepler veya sendika üyeliği, kıdem tazminatı yükü azaltmak ya da diğer keyfi uygulamalar benzeri haksız ve geçersiz sebepler ile hizmet sözleşmelerinin feshi, sendikalar ile ilişkiler, toplu sözleşme görüşmeleri, grev ve lokavt konularında da hukuki hizmet sunulmaktadır.

 

İş Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

 

-İş ve sosyal sigortalar hukuku alanında işverenlerin uyması gereken yasal zorunluluklarla ilgili genel hukuki danışmanlık


-İş sözleşmelerinin ve anlaşmalarının hazırlanması


-Müvekkillerimizin iş hukuku ile ilgili leh ve aleyhindeki davaların takip edilmesi


şveren-taşeron ilişkisinin hukuki boyutu ve gerekli işlemlerle ilgili danışmanlık


-İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların işveren adına anlaşma veya dava yoluyla çözülmesi


-İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması


-İş akdinin feshi, izin, ücret, işten ayrılma, işe iadeye ilişkin davalar takibi


-Personel istihdamında dikkat edilmesi gereken hususlar

Sarp Web Copyright © 2017. Her Hakkı Saklıdır. Web İşin Web Tasarım İşleri


Yükleniyor...