GERİ Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul
Hukuku

Gayrimenkul Hukuku icon
GERİ

Arat Hukuk ve Danışmanlık, gayrimenkullerin inşa edilmesi, satın alınması ve satımı dâhil her aşamada karşılaşılabilen uyuşmazlıklarda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

ARAT, proje geliştiricisi özel girişimcilere ihale, geliştirme, yapım ve işletme aşamalarının tamamında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekte, ayrıca gayrimenkul yatırımlarının hukuki zemininin oluşturulması, intifa/irtifak hakları ile diğer tüm üst haklarının tesisi ve hukuki uygulaması, yönetim planlarının oluşturulması, kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

ARAT tarafından Gayrimenkul hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

 • Ecrimisil ve Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları
 • Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davaları
 • İpotek ihtilaflarından doğan davalar
 • Proje danışmanlığı
 • İstihkak davaları
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
 • Kamulaştırma davaları  
 • Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Kira bedelinin tespiti davaları
 • Önalım (şüfa) davaları
 • Tapu iptal ve tescil davalar
 • Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi
 • Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
 • Alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Hukuki durum tespit raporlaması
 • İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi ve İpotek ve rehin tesisi işlemler
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Yönetim planı oluşturulması
 • Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
 • Tahliye davaları

UZMANLIK ALANLARIMIZ