UZMANLIK ALANLARIMIZ

HUKUK BLOĞU

Ticari Sözleşmelerde Cezai Şart ve İndirilmesi

18 Kasım 2020

Cezai şart, asıl borcun hiç ya da gereği gibi yerine getirilmemesi halinde borçlunun alacaklıya ödemekle yükümlü olduğu borç anlamına gelmektedir. Doktrinde ise cezai şart; borçlunun ödemesi gereken ve ekonomik bir değeri olan, hukuki işlem…

DEVAMI
TÜM BLOGLAR

EKİBİMİZ