UZMANLIK ALANLARIMIZ

HUKUK BLOĞU

Hayat Sigortalarında Tarafların Yükümlülükleri

21 Nisan 2021

1.Hayat Sigortası; Kişilerin belirli bir prim ücreti karşılığında, belirlenen süre ve koşullarda; ölüm, hastalık, sürekli maluliyet gibi hallerde, sözleşmede kararlaştırılan kişilere sigorta bedelinin ödenmesidir. Sakatlık veya tehlikeli…

DEVAMI

Ticari Sözleşmelerde Cezai Şart ve İndirilmesi

18 Kasım 2020

Cezai şart, asıl borcun hiç ya da gereği gibi yerine getirilmemesi halinde borçlunun alacaklıya ödemekle yükümlü olduğu borç anlamına gelmektedir. Doktrinde ise cezai şart; borçlunun ödemesi gereken ve ekonomik bir değeri olan, hukuki işlem…

DEVAMI
TÜM BLOGLAR

EKİBİMİZ