GERİ Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku icon
GERİ

Arat Hukuk ve Danışmanlık, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde müvekkillerini temsil etmekte, ayrıca büyük ve küçük ölçekli ticari şirketlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

ARAT, distribütörlük sözleşmesi, eser sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, alım-satım sözleşmeleri, aracılık hizmeti sözleşmesi ve benzeri ticari sözleşmelerin hazırlanması, kurulması, incelenmesi ve görüş verilmesi alanlarında da danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 
ARAT tarafından Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

 • Şirket yönetim kurulu kararlarının alınması
 • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması
 • Sermaye artırımları, indirimleri
 • Şirket kuruluş işlemlerinin yürütülmesi, birleşme ve devralmalarda danışmanlık
 • Haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
 • Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler
 • Şirketlerin yaşadığı uyuşmazlıklara dair dava süreçlerinin takibi
 • Şirket alacakları hakkında icra aşamalarının takibi
 • Hukuki durum tespit raporlaması ve tüm danışmanlık hizmetleri
 • Şirket faaliyet alanına ilişkin güncel mevzuat bilgilendirmeleri ve şirket iç yapısının mevzuatlara uygun hale getirilmesi

 • Yerli ve uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması
 • Joint-venture sözleşmeleri, franchising, distribütörlük ve sole agency anlaşmaları
 • Şirketlerin hukuki inceleme ve değerlemesinin yapılması, hedef şirketin riskleri ile ilgili hukuki inceleme raporu hazırlanması
 • Şirketlerin sermaye piyasası kurulu ile ilişkilerinin desteklenmesi, ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi ve düzenli bir şekilde raporlama yapılması
 • Şirket bünyesinde kurumsal yönetim uygulamaları,  
 • Yatırım teşvikleri
 • Şirketlerin yeniden yapılandırılması
 • Yabancı sermaye transferi

 

UZMANLIK ALANLARIMIZ