GERİ Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması icon
GERİ

Arat Hukuk ve Danışmanlık, kişisel verilerin korunmasına yönelik Türkiye ve Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde sahip olduğu bilgi ve deneyimler ışında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 

ARAT tarafından Kişisel Verilerin Korunması alanında verilen hizmetlerden bazıları; 

  • KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi
  • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması
  • Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi
  • KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık 
    eğitimlerinin sunulması

UZMANLIK ALANLARIMIZ